ΦΙΑΛΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 300BAR

ΦΙΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 10lt 300bar
309,00€278,00€

Περιλαμβάνει κλείστρο, κύλινδρο και βάση ..

ΦΙΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 12lt 300bar
319,00€287,00€

Περιλαμβάνει κλείστρο, κύλινδρο και βάση ..

ΦΙΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 3lt 300bar
169,00€152,00€

Περιλαμβάνει κλείστρο και κύλινδρο Δεν περιλαμβάνει βάση ..

ΦΙΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 7lt 300bar
266,00€239,00€

Περιλαμβάνει κλείστρο, κύλινδρο και βάση ..